Postępy
our medical journals
New Medicine
Postępy Nauk Medycznych
Medycyna Rodzinna
Nowa Medycyna
Nowa Pediatria
Nowa Stomatologia
our websites
CzytelniaMedyczna.pl
Księgarnia Medyczna Borgis.pl
Księgarnia ogólna DoPoduszki.pl
Newsletter Biuletyn Telegram
Kosmetyki ziołowe
Postępy
Publisher:
Borgis Medical Publisher

Patronage:
Section of Phytotherapy
of Polish Medical Association
Sekcja Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Antyoksydanty i środki obniżające poziom cholesterolu zawarte w surowcach roślinnych wykazujące działanie przeciwmiażdżycowe

© Borgis - Postepy Fitoterapii 4, p. 2006-212
*Dariusz Kuźnicki
Antyoksydanty i środki obniżające poziom cholesterolu zawarte w surowcach roślinnych wykazujące działanie przeciwmiażdżycowe
Antioxidants and cholesterol-reducing agents with antiatherogenic activity contained in plant raw materials
Katedra Farmakognozji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Maria Wolbiś
Summary
Atherosclerosis attacks coronary, peripheral, cerebral and renal arteries. In the case of coronary arteries it causes arterial hypertension, heart left ventricle hypertrophy, myocardial insufficiency and acral ischaemia. It also results in angiostenosis, accumulation of cholesterol plaque in the vascular walls and impairment in the blood flow. Factors such as arterial hypertension, smoking, metabolic diseases, sedentary life style or stress can induce atherosclerosis. In order to inhibit its development, the patient should change life style, introduce the diet decreasing the level of cholesterol and take antioxidants such as vitamins A, C, E, flavonoids, unsaturated fatty acids which can be ingested in the synthetic and natural form and are found in vegetables, fruits and their preperations. Herbal infusions and tinctures with antioxidants properties like Camelia sinensis, Bulbus Alii sativi, Herba Violae tricoloris, Folium Ginkgo bilobae, Fructus Crategi sp. Exert a beneficial effect on the human organism. Also, unsaturated faty acids contained in sunflower, cod liver olive, evening primrose, linseed and soybean oils play a significant role in our everyday diet. Antioxidants are widely used as ingredients in dietary supplements for health purposes.
Key words: antioxidation, artherosclerosis, prophylaxis, flavonoid, vitamins, remedy
Piśmiennictwo
1. Czeczot H.: Aktywność antyoksydacyjna świeżego soku z owoców cytrusowych. Farm. Pol. 2001, 57, 750. 2. Czeczot H.: Potencjał oksydacyjny w wybranych winach białych i czerwonych. Farm. Pol. 2001, 57, 751. 3. Czeczot H.: Antyoksydacyjne działanie koenzymu Q. Farm. Pol. 2002, 58, 908. 4. Czeczot H.: Farmakologiczne działanie resweratrolu. Farm. Pol. 2004, 60, 357. 5. Borkowski B.: Roślinne środki przeciwmiażdżycowe – antisclerotica. Farm. Pol. 1998, 54, 435. 6. Nartowska J.: Związki naturalne o właściwościach antyoksydacyjnych. Farm. Pol. 2001, 57, 741. 7. Nartowska J. i wsp.: Porównanie aktywności antyoksydacyjnej oraz zawartości związków czynnych w herbatach czarnych i zielonych różnych gatunków, otrzymywanych z liści Camelia sinensis L. oraz w herbatkach ziołowych Yerba mate i Rooibos Te. Farm. Pol. 2002, 58, 965. 8. Kędzia B.: Produkty pszczelarskie w chorobach serca i układu krążenia. Wiad. Ziel. 1996, Nr 1, 14. 9. Kohlmünzer S.T.: Farmakognozja PZWL, Warszawa 1998. 10. Sorbowiak A.: In vino sanitas. Żyjmy dłużej 1997, Nr 12, 1. 11. http://www.pfm.pl/u235/navi/198651. 12. http://www.domzdrowia.pl/ productc.php?category=33.

otrzymano/received: 2006-09-29
zaakceptowano/accepted: 2006-10-10

Adres/address:
*Dariusz Kuźnicki
Katedra Farmakognozji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź
tel. (0-42) 677-91-67
e-mail: darek.kuznicki@op.pl
Copyright © Wydawnictwo Medyczne Borgis 2006-2014
do góry strony