Postępy
nasze czasopisma medyczne
New Medicine
Postępy Nauk Medycznych
Medycyna Rodzinna
Nowa Medycyna
Nowa Pediatria
Nowa Stomatologia
oferta Wydawnictwa Borgis
CzytelniaMedyczna.pl
Księgarnia Medyczna Borgis.pl
Księgarnia ogólna DoPoduszki.pl
Newsletter Biuletyn Telegram
Kosmetyki ziołowe
Postępy
Wydawca:
Wydawnictwo Medyczne Borgis

Organ
Sekcji Fitoterapii PTL
Sekcja Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Monitorowana terapia zapaleń gruczołu mlekowego ( mastitis) u krów w okresie laktacji i inwolucji prowadzona za pomocą antybiotyków i propolisu

© Borgis - Postepy Fitoterapii 4, s. 197-205
*Przemysław Dudko
Monitorowana terapia zapaleń gruczołu mlekowego ( mastitis) u krów w okresie laktacji i inwolucji prowadzona za pomocą antybiotyków i propolisu
MONITORED THERAPY OF MASTITIS BY COWS IN THE PERIOD OF LACTATION AND INVOLUTION CARRIED OUT WITH ANTIBIOTICS AND PROPOLIS
Katedra Weterynarii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Jędrzej Jaśkowski
Summary
This work includes the results of 20-years observation on efficacy of healing of mastitis in period of lactation and involution carried out with antibiotics and self-prepared propolis gel. The studies showed that the propolis therapy is more effective as well in clinical forms of mastitis in the period of lactation as in the time of involution by cows than the at present used antibiotics therapy. It was proposed the new method of mastitis therapy consisting on introduction of propolis gel into all lobes of mammary gland and then on the base of microbiological tests of secretion the application of guided antibiotic only into infected parts of mammary gland.
Key words: mastitis, antibiotics, propolis gel, therapy in period of lactation and involution
Piśmiennictwo
1. Kędzia W. Antybiotyki w praktyce lekarskiej. Wydawnictwo Medix Plus. Poznań 1994. 2. Haman J. Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Arzneimitteln zur Mastitis bekampfung. Die Milch Praxis 1988; 2:90-4. 3. Ziv G. Treatment of mastitis. Proc. 3rd Inter. Mastitis Seminar, Tel-Aviv, 1995; 5:3-12. 4. Nickerson SC. Clinical mastitis to treat or not to treat. Proceedings for International Symposium on Mastitis. Canada pp. 1988; 186-206. 5. Nickerson SC. Clinical mastitis to treat or not to treat. Journal of Dairy Science 2000; 62:168-76. 6. Villanueva VR, et al. Sur l´isolement et l´identification de la 3,5,7-trioxy flavons (galangina) a partir de la propolis. Ann Inst Pasteur 1964; 106:292-302. 7. Villanueva VR, et al. Les flavonoides de la propolis isolement d´une noveille substance bacteriostatique: la pinocembrine (dihydroxy-5,7 flavone). Ann Inst Pasteur 1970; 118:84-7. 8. Tichonov AL, Jarnych TG. Czarnych WP. Teoria i praktyka wytwarzania leczniczych preparatów propolisowych. Wyd Apipol Farma 2007. 9. FIL-IDF.: Laboratory methods for use in mastitis work. Doc nr 132/1981. 10. Hogan JS, et al. Laboratory Handbok on Bovine Mastitis. National Mastitis Council INC 1999. 11. Rainard P, Poutrel B. Effect of enhancing intra-mammary infections by minor pathogens a new infections by major pathogens in cattle. Am J Vet Res 1988; 49,3:327-31. 12. Neave FK. Diagnosis of mastitis by bacteriological method alone. Annu Bull Int Dairy Fed 1975; 85:19-36. 13. Giesecke WH, Van Den Heever LW. The diagnosis of bovine mastitis with particular reference to subclinical mastitis: a critical review of relevant literature. Onderstepoort J V Res 1974; 41:169-212. 14. Drury AR, Reed SW. A herd irritation index using the California Mastitis Test. Vet Med Small Anim Clin 1961; 50, 147:16-20. 15. Fisz M. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Warszawa PWN 1969. 16. Floegel E. Statistic in basic. Singapore – Los Angeles. Hofacker Holzkirchen 1984. 17. Szwabe E. Opracowanie programów komputerowych i obliczenia matematyczno-statystyczne. Sharp PC-1350 Gdańsk-Gdynia. 1987. 18. Zieliński R. Tablice statystyczne. PWN Warszawa 1976. 19. Rainard P, Poutrel B. Dynamics of nonclinical bovine intramammary infections with major and minor pathogens. The American Journal of the Veterinary Research 1982; 43, 12:2143-46. 20. Rainard P, Poutrel B. Effect of enhancing intramammary infections by minor pathogens an new infection by major pathogens in cattle. Am J Vet Res 1988; 49, 327-30.

otrzymano/received: 2008-07-28
zaakceptowano/accepted: 2008-09-15

Adres/address:
*Przemysław Dudko
Katedra Weterynarii Rolniczej UP w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego, 60-637 Poznań
tel.: (0-61) 848-91-09
e-mail: pdudko@wp.pl
Copyright © Wydawnictwo Medyczne Borgis 2006-2014
Chcesz być na bieżąco? Polub nas na Facebooku: strona Wydawnictwa na Facebooku
do góry strony