Postępy
nasze czasopisma medyczne
New Medicine
Postępy Nauk Medycznych
Medycyna Rodzinna
Nowa Medycyna
Nowa Pediatria
Nowa Stomatologia
oferta Wydawnictwa Borgis
CzytelniaMedyczna.pl
Księgarnia Medyczna Borgis.pl
Księgarnia ogólna DoPoduszki.pl
Newsletter Biuletyn Telegram
Kosmetyki ziołowe
Postępy
Wydawca:
Wydawnictwo Medyczne Borgis

Organ
Sekcji Fitoterapii PTL
Sekcja Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Jałowiec pospolity Juniperus communis L. popularna lecznicza roślina olejkowa

© Borgis - Postepy Fitoterapii 1, s. 26-31
*Natalia Filipowicz, Jadwiga Renata Ochocka
Jałowiec pospolity Juniperus communis L. popularna lecznicza roślina olejkowa
COMMON JUNIPER (JUNIPERUS COMMUNIS L.) – COMMON MEDICINAL OIL PLANT
Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Gdańsku
Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Renata Ochocka
Summary
Juniperus communis L. (common juniper) is an aromatic plant, which is widely used in pharmaceutical, cosmetics and food industry. Juniper cone-berries (Baccae Juniperi, Juniperi fructus) are the source of essential oil and the subjects of Pharmacopoeial monographs. The oil is also present in juniper needles and stems, but to a smaller extent. Monoterpene fraction constitutes for 60-80% of the oil, while the sesquiterpene content rarely exceeds 10%. The cone-berries and the oil itself are stated to posses diuretic, antispetic, carminative, stomachic and antirheumatic properties.
Key words: juniperus communis l., cone, berries, essential oil, monoterpenes, sesquiterpenes
Piśmiennictwo
1. FP VI. Warszawa: PTF; 2002; 864. 2. FP V. Suplement. Warszawa: PTF; 1999; s. 199. 3. European Pharmacopoeia 5.0. Strasburg: EDQM; 2004; 1862-4. 4. Flora Europaea on CD-ROM. Cambridge: the University Press; 2001. 5. Farjon A. World Checklist and Bibliography of Conifers. Kew: Royal Botanic Gardens; 2001; 58-87. 6. Zanoni TA, Adams RP. The genus Juniperus ( Cupressaceae) in Mexico and Guatemala: numerical and chemosystematic analysis. Biochem Syst Ecol 1976; 4:147-58. 7. Adams RP et al. Pan-Arctic variation in Juniperus communis: historical biogeography based on DNA fingerprinting. Biochem Syst Ecol 2003; 31:181-92. 8. Browicz K. Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Zeszyt 25. Warszawa: PWN 1978; p. 9-11. 9. Babiński J. Jałowiec pospolity i jego rola w lesie. Warszawa: PWRiL 1974. 10. Seneta W. Dendrologia. Warszawa: PWN 1973; 104-14. 11. Kohlmünzer S. Farmakognozja – podręcznik dla studentów farmacji. Warszawa: Wyd Lek PZWL 2000; 538-92. 12. Evans WC. Trease and Evans Pharmacognosy. Edinburgh: Saunders 2000; 266-7. 13. Barnes J, Anderson LA, Phillipson JD. Herbal Medicines – a guide for healthcare professionals. London, Chicago: PhP 2002; 317-8. 14. Martindale W. Martindale: The Complete Drug Reference. 32nd Edition. London: Pharmaceutical Press 1999; 1592. 15. Sanchez de Medina F et al. Hypoglycemic Activity of Juniper „Berries”. Planta Med 1993; 60:197-200. 16. Podlewski JK, Chwalibogowska-Podlewska A. Leki współczesnej terapii. Warszawa: Split Trading Sp. z o.o.; 2007. 797. 17. Gonny M et al. Analysis of Juniperus communis ssp. alpina needle, berry, wood and roots oils by combination of GC, GC/MS and C-NMR. Flavour Fragr J 2006; 21:99-106. 18. Butkienë R, Nivinskienë O, Mockutë D. Volatile compounds of ripe berries (black) of Juniperus communis L. growing wild in North-East Lithuania. J Essent Oil-Bearing Plants 2005; 8:140-7. 19. Butkienë R, Nivinskienë O, Mockutë D. Differences in the essential oils of the leaves (Needles), unripe and ripe berries of Juniperus communis L. growing wild in vilnius district (Lithuania). J Essent Oil Res 2006; 18:489-94. 20. Angioni A et al. Chemical composition of essential oils of Juniperus from ripe and unripe berries and leaves and their antimicrobial activity. J Agric Food Chem 2003; 51:3073-8. 21. Damjanovic BM et al. A comparison between the oil, hexane extract and supercritical carbon dioxide extract of Juniperus communis L. J Essent Oil Res 2003; 15:90-2. 22. Chatzopoulou P, Katsiotis S. Study of the essential oil from Juniperus communis „Berries” (Cones) growing wild in greece. Planta Med. 1993; 59:554-6. 23. Koukos PK, Papadopoulou KI. Essential Oil of Juniperus communis L. grown in Northern Greece: variation of fruit yield and composition. J Essent Oil Res 1997; 9:35-9. 24. Hiltunen R, Laakso I. Gas chromatographic analysis and biogenetic relationships of monoterpene enantiomers in Scots pine and juniper needle oils. Flavour Fragr J 1995; 10:203-10. 25. Adams RP. The leaf essential oils and chemotaxonomy of Juniperus sect. Juniperus. Biochem Syst Ecol 1998; 26:637-45. 26. Vernin G i wsp. GC-MS-Spectra bank analysis of Juniperus communis needles and berries. Phytochem 1988; 27:1061-4. 27. Baerheim-Svendsen A, Scheffer JJC, Looman A. A comparative study of the composition of the essential needleoils of Norwegian lowlands juniper and high mountains juniper. Sci Pharm 1985; 53:159-61. 28. Filipowicz i wsp. Antibacterial and antifungal activity of juniper berry oil and its selected components. Phytoter Res 2003; 17:227-31. 29. Filipowicz i wsp. The phytochemical and genetic survey of common and dwarf juniper ( Juniperus communis and Juniperus nana) identifies chemical races and close taxonomic identity of the species. Planta Med 2006; 72:850-3. 30. Caramiello R et al. Chemotaxonomy of Juniperus communis, J. sibirica and J. intermedia.J Essent Oil Res 1995; 7:133-45. 31. Sybilska D i wsp. Enantiomeric composition of terpenic hydrocarbons in essential oils from Juniperus communis L. J Chromatogr A 1994; 659:389-94. 32. Ochocka JR i wsp. Enantiomers of monoterpenic hydrocarbons in essential oils from Juniperus communis. Phytochem 1997; 44:869-73. 33. Bauer K, Garbe D, Surburg H. Common Fragrance and Flavour Materials. Weinheim: Wiley-VCH; 2001; 49-50. 34. Sjödin i wsp. Enantiomeric compositions of monoterpene hydrocarbons in different tissues of four individuals of Pinus sylvestris. Phytochem 1996; 41:439-45. 35. Chatzopoulou PS, de Haan A, Katsiotis ST. Investigation on the supercritical CO2 extraction of the volatile constituents from Juniperus communis obtained under different treatments of the "berries” (cones). Planta Med 2002; 68:827-31. 36. Paurmortazavi SM, Baghaee P, Mirhosseini MA. Extraction of volatile compounds from Juniperus communis L. leaves with supercritical fluid carbon dioxide: comparison with hydrodistillation. Flavour Fragr J 2004; 19:417-20.

otrzymano/received: 2008-01-10
zaakceptowano/accepted: 2008-01-30

Adres/address:
*Natalia Filipowicz
Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Gdańsku
80-416 Gdańsk, Al. Hallera 107
tel. (0-58) 34-93-214
e-mail: nata@biology.pl

Pełna wersja artykułu Jałowiec pospolity Juniperus communis L. popularna lecznicza roślina olejkowa dostępna w Czytelni Medycznej Borgis.
Copyright © Wydawnictwo Medyczne Borgis 2006-2014
Chcesz być na bieżąco? Polub nas na Facebooku: strona Wydawnictwa na Facebooku
do góry strony